Πολυτεχνείο

O BEST έχει ως βασικό του στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των φοιτητών μηχανικών. Για να επιτύχει λοιπόν τον στόχο του, φέρνει κοντά τους φοιτητές με εταιρίες και άλλους φορείς και ιδρύματα όπως τα Πανεπιστήμια.

Έτσι και το Chania Carrer Day, αποτελώντας την μετενσάρκωση του στόχου αυτού, δίνει την δυνατότητα σε ιδρύματα και φορείς όπως τα Πανεπιστήμια να συμμετέχουν ενεργά στην διοργάνωση αυτή. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τον χαρακτήρα του ιδρύματος, την φύση των στόχων του αλλά και των δράσεών του, όπως είναι τα μεταπτυχιακά προγράμματα και οι διπλωματικές εργασίες. Αντίστοιχα, ένα τέτοιο ίδρυμα έχει την δυνατότητα να διευρύνει την δικτύωσή του με άλλα ιδρύματα και εταιρίες αλλά και να έρθει σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα φοιτητών, οι οποίοι μπορεί να είναι κατάλληλοι για μία μελλοντική συνεργασία.