Μαριτίνα Χασανδρινού

Main Organizer

+30 6979166872

Αλέξανδρος Θεοχάρους

Main Organizer

+30 6948457751

Μιχάλης Οικονομάκης

Participant Responsible

+30 6938030962

e-mail: chania@best.eu.org