Καθηγητές

Παναγιώτης Παρτσινέβελος
Αναπληρωτής Καθηγητής
EmailCV
Στυλιανός Μερτίκας
Καθηγητής
EmailCV
Ιωάννης Νικολός
Αναπληρωτής Καθηγητής
EmailCV
Απόστολος Δόλλας
Καθηγητής
EmailCV

Core Team

Αλέξανδρος Θεοχάρους
Main Organizer
Τηλ. : 6948457751
Email
Μαρία-Χριστίνα Χασανδρινού
Main Organizer
Τηλ . : 6979166872
Email
Αργυρώ Τουραμανίδου
Social Responsible
Τηλ. : 6942825498
Email
Μιχαήλ Οικονομάκης
Participants Responsible
Τηλ. : 6938030962
Email
Ευάγγελος Κατσούπης
Logistics Responsible
Τηλ. : 6947296325
Email