Τα internal events είναι οι δραστηριότητες που είναι ανοικτές μόνο στα μέλη του BEST και έχουν ως κύριο στόχο να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, να βελτιώσουν το κίνητρο των μελών, αλλά και να εκπαιδεύσουν τα μέλη για να βελτιώσουν δεξιότητες όπως διοίκηση, ηγεσία, επικοινωνία, τεχνικές παρουσίασης κ.λπ. Τα κυριότερα από αυτά τα events είναι τα εξής:

Πολιτιστικές Ανταλλαγές

Μία Πολιτιστική Ανταλλαγή είναι ένα event του BEST το οποίου πραγματοποιείται μέσω 2 ή 3 Local BEST Groups (LBGs) με στόχο την αλληλεπίδραση φοιτητών από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και την γνωριμία διαφορετικών πολιτισμών, παραδόσεων, κουλτούρας κ.λπ. Μία Πολιτιστική Ανταλλαγή διαρκεί συνήθως μία εβδομάδα και το Local BEST Group που τη διοργανώνει παρέχει φαγητό, διαμονή και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες. Είναι μια τέλεια ευκαιρία για να μάθει ο ένας από τον άλλο, αλλά και για να κάνεις νέες φιλίες.

Γενικές Συνελεύσεις

Κατά τη διάρκεια του έτους στον BEST υπάρχουν δύο Γενικές Συνελεύσεις για τη λήψη αποφάσεων: η Γενική Συνέλευση (General Assembly) την άνοιξη και η Συνάντηση των Προέδρων (Presidents' Meeting) το φθινόπωρο. Εκεί, εκπρόσωποι από όλα τα Local BEST Groups και άτομα από το διεθνές επίπεδο του οργανισμού αξιολογούν την μέχρι τώρα κατάσταση, συζητούν πάνω σε σημαντικά θέματα για το μέλλον, καθώς και ορίζουν μελλοντικά σχέδια. Το διεθνές προεδρείο εκλέγεται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση και η θητεία τους διαρκεί έναν χρόνο. Αυτές οι συνελεύσεις αποτελούν επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για να βελτιώσουμε τις φιλίες μας και να κοινωνικοποιηθούμε, αφού η περισσότερη δουλειά τον υπόλοιπο χρόνο γίνεται διαδικτυακά. Επιπλέον, τα μέλη έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα μέσω της παρουσίας τους σε BEST workshops και training sessions.

Περιφερειακές Συνελεύσεις 

Αυτά τα events ονομάζονται Regional Meetings και είναι συναντήσεις των Local BEST Groups σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης, σύμφωνα με τη γεωγραφικής τους θέση. Λαμβάνουν χώρα πριν από τις Γενικές Συνελεύσεις και στοχεύουν στην προετοιμασία των εκπροσώπων για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στη συνέλευση. Ακόμα, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα θέματα παρακολουθώντας παρουσιάσεις για το BEST και εξασκώντας τα hard skills και  soft skills τους.

Trainshop

Αυτό είναι ένα event κατά τη διάρκεια του οποίου τα μέλη του BEST συγκεντρώνονται για να μεταφέρουν τις γνώσεις τους ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητες άλλων μελών. Αυτές οι δεξιότητες μπορεί να είναι επικοινωνία, ηγεσία, ομαδική εργασία, ικανότητες παρουσίασης κ.λπ.

Workshop

Ένα workshop έχει δύο κύριους στόχους: να συγκεντρώσουν απόψεις σχετικά με τη κατάσταση του οργανισμού από ένα ευρύ φάσμα ενεργών μελών του BEST, και να παρέχουν συνεχή εκπαίδευση στα μέλη.