Ως φοιτητικός οργανισμός δίνουμε σημασία στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Εργαζόμαστε με σκοπό να προσφέρουμε στους φοιτητές τον καλύτερο τρόπο για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να μιλήσουν για την εκπαίδευσή τους. Ως εκ τούτου, είμαστε πρόθυμοι να είμαστε σε στενή συνεργασία με φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο BEST διοργανώνει Events on Education όπου φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναντιούνται και συζητούν διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα. Φοιτητές, τοπικοί και διεθνείς καθηγητές, εμπειρογνώμονες από διάφορες βιομηχανίες ή ερευνητικούς οργανισμούς και εκπρόσωποι εταιριών παρίστανται σε αυτά τα  events, με στόχο να συγκεντρώσουν στοιχεία για τα θέματα που συζητούνται

BEST Events on Education

Μπορείς να κάνεις αίτηση μέχρι σε τρία BEST Events on Education κάθε εποχή, και να γίνεις δεκτός σε παραπάνω από ένα.

BEST Symposium on Education

Ένα BEST Symposium on Education είναι ένα εκπαιδευτικό BEST event, όπου φοιτητές παίρνουν μέρος σε συζητήσεις και έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες τους σε εκπαιδευτικά ζητήματα. Αυτό συμβαίνει συνήθως με μια εισαγωγική συζήτηση όλων των συμμετεχόντων, κι έπειτα χωρίζονται σε μικρότερα discussion groups με καθηγητές από Πολυτεχνεία. Το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων μπορεί να ζητηθεί να παρουσιαστεί μπροστά σε όλους και γράφεται μια τελική έκθεση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μελλοντικό project. Το BEST Symposium διοργανώνεται κυρίως από το Educational Involvement Department (Edu-ID) του BEST, σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο BEST του πανεπιστημίου που το διοργανώνει.

Τα θέματα ποικίλουν σε διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα: μπορούν να προταθούν από το Edu-ID ή να είναι συσχετιζόμενα με Εκπαιδευτικά Projects, που γίνονται από Thematic Networks συνδεδεμένα με την European Commission, όπου ο BEST εμπλέκεται μέσω του Edu-ID.

Ένα BEST Symposium διαρκεί συνήθως 5-6 μέρες και εμπλέκει 20-25 φοιτητές, το Edu-ID και εκπροσώπους από Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά projects και πανεπιστήμια. Όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση είναι ευπρόσδεκτοι για να κάνουν αίτηση.

Όπως και σε όλα τα άλλα events του BEST, υπάρχουν κοινωνικές δραστηριότητες, όπως περιηγήσεις σε αξιοθέατα και εξερεύνηση της πόλης, επισκέψεις σε εταιρίες, σεμινάρια κ.λπ.

BEST Academics and Companies

BACo forum είναι ένα event όπου φοιτητές, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι εταιριών συναντώνται και συζητούν θέματα σχετικά με την εκπαίδευση. Η διαφορά με το BEST Symposium είναι ότι εδώ μπορούν να λάβουν μέρος και εκπρόσωποι εταιριών. Ο στόχος είναι να προσεγγιστούν οι ενδιαφερόμενοι μέσω ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών.

Οι συμμετέχοντες είναι:

  • φοιτητές: ένας αριθμός 20-25 φοιτητών από όλη την Ευρώπη και από το Local BEST Group που το διοργανώνει.
  • καθηγητές: από το πανεπιστήμιο που γίνεται το event και από μέλη των Thematic Networks με τα οποία εμπλέκεται ο BEST μέσω του Educational Involvement Department.
  • εταιρίες: μία εταιρίες που απασχολεί μηχανικούς και έχει ένα ενδιαφέρον στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Τα θέματα που συζητούνται στο BACo έχουν ένα μεγάλο εύρος, αλλά έχουν το ίδιο κοινό: την σχέση μεταξύ φοιτητών - πανεπιστημίων - εταιριών.